random header image

Ostatní

– žádosti, podněty, stížnosti, vyjádření, návrhy aj.

2023-01-28_podnět-ČIŽP_PR.Maštale-NT.SM(16ks)-Hálová 
– odtěženo a vyklizeno bylo 16 ks starých smrkových souší, přičemž v rozhodnutí krajského úřadu nebylo jejich zpracování povoleno. 

2023-01-26_stížnost-KUPK_PI.k.těžbě-Jarošov 

2023-01-01_podnět-ČIŽP_těžba.Jarošov(Cikánka)-obec 
– Česká inspekce životního prostředí shledala podnět důvodným a zahájila s odpovědnou osobou správní řízení z moci úřední.

2022-11-06_podnět-KUPK_těžba.Jarošov-obec+Horák

2022-10-28_podnět-KUPK_zalesnění.SM_PR.Maštale-Veverková

2022-10-26_podnět-KUPK_těžba.Jarošov-Vymazal, Žůrková, Průšková

2022-06-12_zadost-MŽP_kácení-riziko – žádost o stanovisko ministerstva ke kácení rizikových stromů v rezervacích, odpověď MŽP a postoupení podnětu (MŽP vyhodnotilo žádost i jako stížnost) krajskému úřadu.

2022-04-05_stanovisko_jasan-Semanin

2022-04-04_podnet-CIZP_PR.Mastale-Tomsova.rokle 
– nepovolená těžba souší, bukových vývratů aj.