random header image

Ostatní

– žádosti, podněty, stížnosti, vyjádření, návrhy aj.

 

2022-06-12_zadost-MŽP_kácení-riziko – žádost o stanovisko ministerstva ke kácení rizikových stromů v rezervacích, odpověď MŽP a postoupení podnětu (MŽP vyhodnotilo žádost i jako stížnost) krajskému úřadu.

2022-04-05_stanovisko_jasan-Semanin

2022-04-04_podnet-CIZP_PR.Mastale-Tomsova.rokle 
– nepovolená těžba souší, bukových vývratů aj.