random header image

Znovu zdařilý podzimní Festival ptactva

Již řadu let jsme spokojeni s průběhem a výsledky akce České společnosti ornitologické, kterou jsme i letos pořádali u rybníků Hvězda a Nový u Opatova. Dostavilo se 49 účastníků velmi velkého věkového rozpětí (1 rok – 83 let), kteří viděli například dva orly mořské, orlovce říčního, volavky bílé a dalších celkem 36 ptačích druhů. Vynikala mezi nimi slučka malá, ke které jsme se mohli přiblížit na pár metrů. Pro děti jsme připravili několik her a soutěží. Zapojili se do nich především členové oddílu Spongilit ČSOP z Chocně, kteří nám již delší čas projevují přízeň. Zcela jistě se všem líbila ukázka kroužkování ptáků, kterou tentokrát provedl Václav Klejch. Podařilo se mu odchytit více než 40 pěvců, přičemž většinu z nich zájemci mohli sledovat zblízka. Počasí tradičně přálo, a tak doufejme, že se i příště znovu sejdeme ve zdraví a dobré náladě.  Jenom pro dokreslení: v celé ČR proběhlo 38 vycházek a ta naše se umístila na 8. místě podle počtu účastníků, což je velmi pěkné. Slučka malá byla vyzdvižena v celkovém spektru zaznamenaných ptačích druhů (s fotografií na stránkách ČSO). Již jen v Karviné ji pozorovali také. Koho by zajímaly celorepublikové výsledky, ať hledá na http://www.cso.cz/index.php?ID=2831. Zjistí, že v Čechách, na Moravě a ve Slezsku se podařilo zastihnout 153 druhů ptáků. Při dalším „brouzdání“ pak můžete přejít i na výsledky z celého světa (hlavně z Evropy).