random header image

Stěžujeme si na práci úřednice KrÚ Pardubického kraje

V podzimním období se vyhrotila situace, se kterou dlouhodobě nejsme spokojeni. Jedná se o zvláště chráněná území lesního charakteru (PP, PR a EVL) na Svitavsku, především pak o oblast Rohové a Psí kuchyně, kde státní péči zabezpečuje Krajský úřad Pardubického kraje. Od doby, kdy do funkce nastoupila Ing. J. Svobodová existují spory a kauzy, které zbytečně vznikají podle našeho názoru její nekompetencí a především pak díky tomu, že nezvládá ochranu přírody a projevuje spíš než ochranářské své lesnické zaujetí. A to až do té míry, že se stávají prohřešky na hraně zákona vůči zvláště chráněným druhům živočichů a rostlin v těchto územích, za které je J.S. zodpovědná. Připomínáme, že naši nespokojenost s touto situací jsme už před časem projevovali otevřeným dopisem hejtmanovi kraje a práce KrÚ byla kritizována i v médiích (včetně televizního vysílání).

Rozhodli jsme se proto podat vedoucímu odboru životního prostředí a zemědělství Ing. Josefovi Hejdukovi stížnost a žádost o odebrání kompetencí dané úřední osobě.

Sami si můžete udělat obrázek o tom, jak je možné vést za naše daně ochranu přírody ve ZVLÁŠTĚ chráněných územích Svitavska.