random header image

Nelegální těžba v Tomšově rokli

IMG_20220520_181149_7Někteří soukromí vlastníci lesa v PR Maštale kašlou na předpisy (zákon o ochraně přírody a krajiny). Zde za všechny případy jeden ilustrativní:

Za nepovolené vytěžení lesního porostu (údajně napadeného kůrovcem) dostala loni majitelka lesa pokutu od České inspekce životního prostředí (dále ČIŽP) ve výši 500,- Kč. Jak se ukázalo, pokuta je majitelce spíš pro smích. Půl roku nato provedla na stejném pozemku další nezákonnou těžbu. Nezákonného jednání se tentokrát dopustil i krajský úřad. 4. 4. 2022 jsme proto podali nový podnět k ČIŽP (viz příloha), v podnětu si lze přečíst podrobnosti.

Také další dva sousední vlastníci lesa si počínali nelegálně, když vytěžili bez potřebného povolení desítky stromů (převážně smrků). Také na ně směřovalo podání podnětu inspekci. V jejich případě jde ovšem nejen o zakázanou činnost v přírodní rezervaci, ale také o vážné poškození biotopu silně ohroženého druhu (kapradiny Braunovy). Na pozemku pana R. se přitom jednalo o těžbu 2 roky starých smrkových souší, kde se nelze „vymlouvat“ na zásahy k zabránění šíření kalamitních kůrovců. V době podání podnětu zde zrovna probíhala těžba, vyzvali jsme ČIŽP, aby včasným zásahem zabránila dalšímu kácení a především vyklízení dřevní hmoty. Výsledek? Inspekce sice poslala dopis, že podnět je důvodný, nicméně 20. 5. 2022 jsme zaznamenali, že těžba je dokončena a většina dřeva odvezena, zbytek je připraven k odvozu na okraji vozovky (viz foto).

Závěr? Nemůže být jiný, než že orgány ochrany přírody (KrÚ, ČIŽP) selhávají a vlastníci lesa rezervaci ignorují.  

PodnětČIŽP_Maštale_těžba_Tomšova_rokle_2022

IMG_20220520_181102_2