random header image

Zpřístupnění Vodárenského lesa

V prosinci 2014 byla slavnostně otevřena druhá část stezky ve Vodárenském lese. Tím došlo k vytvoření okruhu, na kterém se nachází 8 informačních tabulí, představující návštěvníkům zdejší přírodu. Dále je to několik interaktivních moderních prvků, které budou sloužit hlavně dětem. Knajpoviště k letnímu osvěžení a otužování nebo informace o hydrologických poměrech území však přivítají především dospělí. Procházet se lesem dá po povalových chodnících i upravených cestách. Součástí jsou i dvě mola nad vodním prostředím a atraktivní určitě bude jistě i pozorovatelna u lesní světliny.

Věříme, že nynější zájem o návštěvu lesa za čas nevyprchá a cestu k odpočinku i ke vzdělání si sem najde také řada obyvatel města, kteří tak získají i vřelejší vztah k přírodě.

Dodejme, že kromě úvodní informační tabule je autorem všech textů a některých použitých fotografií předseda naší organizace.