random header image

Provádíme kosení botanicky významných lokalit u Opatova

DSCN4600 (2)V těchto dnech probíhají dnes již naše tradiční letní práce na botanicky významných lokalitách v prostředí Nového rybníka u Opatova.              

Filip Jetmar zde již řadu let DSCN4603 (2)zaštiťuje kosení luk východně od rybníka, nyní znovu z dotačního titulu „Program péče o krajinu“ Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Ministerstva životního prostředí.                                                    

DSCN4610 (2)S pomocí rodinných příslušníků a řady členů naší organizace pak zabezpečuje vyřezávku dřevin a kosení i úklid rostlinného materiálu. Pravidelný management lokalit má přispět ke zlepšení podmínek například pro prstnatec májový, hladýš pruský, čertkus luční, hořec hořepník nebo pětiprstku hustokvětou a další vzácnější druhy rostlin nejen Svitavska.